12 ИЮНЯ

Стала известна дата и место проведения Фестиваля.